THE RELATION AND INFLUENCE OF THE TERMINAL CORONAL AREA ON MARGINAL PERIODONTIUM IN CONJUNCT WORKS


THE RELATION AND INFLUENCE OF THE TERMINAL CORONAL AREA ON MARGINAL PERIODONTIUM IN CONJUNCT WORKS

This is an automatically generated default intro template – please do not edit.


General information


Title: THE RELATION AND INFLUENCE OF THE TERMINAL CORONAL AREA ON MARGINAL PERIODONTIUM IN CONJUNCT WORKS
Meta keywords:
Meta description:

Images information


Images path absolute: /home/jmedarr/public_html/images/stories/com_form2content/p2/f299
Images path relative: com_form2content/p2/f299
Thumbs path absolute:
Thumbs path relative:

Fields information


Article_Title: THE RELATION AND INFLUENCE OF THE TERMINAL CORONAL AREA ON MARGINAL PERIODONTIUM IN CONJUNCT WORKS
Authors: Teodora Eva Lupulescu, Valeria Covrig, Adelina Berari, T. Duminică, Cristina Ţărean, P. Freiman, C. Paşca, V. Dumitrescu, L. Gavrilă Ardelean
Affiliation: “V. Goldiş” Western University of Arad, Romania
Abstract: The results obtained converge in the finding that most periodontal changes are related to the location of the junction between the denture and the periodontal area. A correct contour of dental crowns in proximal contact areas and the occlusal design are very important for the esthetic and functional restoration of the dento-maxillary apparatus and periodontal health. In order to achieve successful tooth rehabilitation, restoration should be a normal continuation of the contour of the tooth, so as not to promote the accumulation and development of bacterial plaque.
Keywords: dental crown, periodontium, gingival threshold, embrasures.
References: 1. ALEXANDRA ROMAN "Parodontopatia Asociată Factorilor Sistemici, Implicaţii Terapeutice" – Editura Todesco, Cluj – Napoca, 2001
2. BORZEA D. "Ceramica în Stomatologie" – Editura Dacia, Cluj – Napoca, 2000
3. BORZEA D. "Punţi Stabilizatoare. Mijloace Terapeutice În Parodontopatii" – Prezentat Ussm, 1980
4. BRATU D. , ROBERT NUSSBAUM "Bazele Clinice Şi Tehnice Ale Protezării Fixe" – Editura Medicală, Bucureşti, 2003
5. BRATU DORIN, MIKULIK L. , MUNTEANU D. "Tehnici Adezive În Stomatologie" – Editura Facla, Timişoara, 1982
6. COSTA E. "Protetica Dentară. Edentaţia Parţială Şi Edentaţia Totală" – Editura Medicală, Bucureşti, 1975
7. COSTA E. , ENE L. , DUMITRESCU I. "Protetica Dentară" – Editura Medicală, Bucureşti, Pag. 54 – 60, 1975
8. DAVID M. WILLIAMS "Pathology Of Periodontal Disease" – Oxford University Press, Oxford, 1992
9. DUMITRIU H. T. "Mobilitatea Dinţilor Parodontotici şi Tratamentul Pin Imobilizare" – Editura Cerna, Bucureşti, Pag. 24 – 54, 1997
10. DUMITRIU H. T. "Parodontologie" – Editura Viaţa Medicală Românească, Bucureşti, Pag. 63 – 227, 1998

11. FILDAN F. , COVALCIC M. "Radiologie Stomatologică" – Editura Medicală Universitară Iuliu Haţieganu, Cluj – Napoca, 2000
12. GAFAR M. "Endodonţie Clinică Şi Practică" – Editura Medicală, Bucureşti, Pag. 95 – 205, 1998
13. GAUCAN C. "Procedee Restaurative În Distrucţii Coronare Întinse" – Editura Medicală, Bucureşti, 1989
14. GLICKMAN I. "Parodontologie Clinique Dessinons L Os" – Editions Julien Prelat, Paris, Pag. 966 – 969, 1974
15. Hutu E., Păuna Mihaela, Bodnar V., Constantinescu M.,Ţâncu A. –Tehnici curente în protetica dentară, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1999
16. Hutu E., Păuna Mihaela, Bodnar V., Constantinescu M. – Edentaţia totală, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1998;
17. Hutu M, Păuna Mihaela, Botnar V. – Edentaţia totală, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1998;
18. Ieremia L, Venera Mocanu.-Tehnici dentare speciale de protezare totală, Editura Medicală, Bucureşti, 1981;
19. Ieremia L.-Contribuţii privind profilaxia stomatopatiilor protetice, Rev.Medicală , Tg. Mureş, 1971, vol.17, nr.2, p.151-153
Ionescu A., Pauna M. – Sistemele speciale magnetice utilizate pentru menţinerea protezelor mobilizabile, Stomatologie, vol.LIX;

Read_full_article: pdf/vol15/iss1-4/24 JMA 2012 dr.Lupulesu ENzz.pdf
Correspondence:

Read full article
Article Title: THE RELATION AND INFLUENCE OF THE TERMINAL CORONAL AREA ON MARGINAL PERIODONTIUM IN CONJUNCT WORKS
Authors: Teodora Eva Lupulescu, Valeria Covrig, Adelina Berari, T. Duminică, Cristina Ţărean, P. Freiman, C. Paşca, V. Dumitrescu, L. Gavrilă Ardelean
Affiliation: “V. Goldiş” Western University of Arad, Romania
Abstract: The results obtained converge in the finding that most periodontal changes are related to the location of the junction between the denture and the periodontal area. A correct contour of dental crowns in proximal contact areas and the occlusal design are very important for the esthetic and functional restoration of the dento-maxillary apparatus and periodontal health. In order to achieve successful tooth rehabilitation, restoration should be a normal continuation of the contour of the tooth, so as not to promote the accumulation and development of bacterial plaque.
Keywords: dental crown, periodontium, gingival threshold, embrasures.
References: 1. ALEXANDRA ROMAN "Parodontopatia Asociată Factorilor Sistemici, Implicaţii Terapeutice" – Editura Todesco, Cluj – Napoca, 2001
2. BORZEA D. "Ceramica în Stomatologie" – Editura Dacia, Cluj – Napoca, 2000
3. BORZEA D. "Punţi Stabilizatoare. Mijloace Terapeutice În Parodontopatii" – Prezentat Ussm, 1980
4. BRATU D. , ROBERT NUSSBAUM "Bazele Clinice Şi Tehnice Ale Protezării Fixe" – Editura Medicală, Bucureşti, 2003
5. BRATU DORIN, MIKULIK L. , MUNTEANU D. "Tehnici Adezive În Stomatologie" – Editura Facla, Timişoara, 1982
6. COSTA E. "Protetica Dentară. Edentaţia Parţială Şi Edentaţia Totală" – Editura Medicală, Bucureşti, 1975
7. COSTA E. , ENE L. , DUMITRESCU I. "Protetica Dentară" – Editura Medicală, Bucureşti, Pag. 54 – 60, 1975
8. DAVID M. WILLIAMS "Pathology Of Periodontal Disease" – Oxford University Press, Oxford, 1992
9. DUMITRIU H. T. "Mobilitatea Dinţilor Parodontotici şi Tratamentul Pin Imobilizare" – Editura Cerna, Bucureşti, Pag. 24 – 54, 1997
10. DUMITRIU H. T. "Parodontologie" – Editura Viaţa Medicală Românească, Bucureşti, Pag. 63 – 227, 1998

11. FILDAN F. , COVALCIC M. "Radiologie Stomatologică" – Editura Medicală Universitară Iuliu Haţieganu, Cluj – Napoca, 2000
12. GAFAR M. "Endodonţie Clinică Şi Practică" – Editura Medicală, Bucureşti, Pag. 95 – 205, 1998
13. GAUCAN C. "Procedee Restaurative În Distrucţii Coronare Întinse" – Editura Medicală, Bucureşti, 1989
14. GLICKMAN I. "Parodontologie Clinique Dessinons L Os" – Editions Julien Prelat, Paris, Pag. 966 – 969, 1974
15. Hutu E., Păuna Mihaela, Bodnar V., Constantinescu M.,Ţâncu A. –Tehnici curente în protetica dentară, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1999
16. Hutu E., Păuna Mihaela, Bodnar V., Constantinescu M. – Edentaţia totală, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1998;
17. Hutu M, Păuna Mihaela, Botnar V. – Edentaţia totală, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1998;
18. Ieremia L, Venera Mocanu.-Tehnici dentare speciale de protezare totală, Editura Medicală, Bucureşti, 1981;
19. Ieremia L.-Contribuţii privind profilaxia stomatopatiilor protetice, Rev.Medicală , Tg. Mureş, 1971, vol.17, nr.2, p.151-153
Ionescu A., Pauna M. – Sistemele speciale magnetice utilizate pentru menţinerea protezelor mobilizabile, Stomatologie, vol.LIX;

*Correspondence: