Journal Info

Title: Jurnal Medical Aradean (Arad Medical Journal)
Abbreviated title: J. Med. Ar.
Publisher: "Vasile Goldis" University Press
Owner: Western University "Vasile Goldis" Arad, Romania
ISSN: 1224-3744
e-ISSN: 2067-7790

Ranking and Indexing

Rank: CNCSIS C (code 292) since 2010

International Database: Index Copernicus Journal Master List Value (2010): 4.66

Who's Online

We have 17 guests online

Index Databases

EVOLUTION OF EPIDEMIOLOGICAL INDICATORS IN ENDEMIC ILLNESS CAUSED BY PULMONARY TUBERCULOSIS IN ARAD COUNTY PDF Print E-mail
Written by Nini G., Marian A., Ududec T., Totoran N.   
Read full article
Article Title: EVOLUTION OF EPIDEMIOLOGICAL INDICATORS IN ENDEMIC ILLNESS CAUSED BY PULMONARY TUBERCULOSIS IN ARAD COUNTY
Authors: DR.NINI GHEORGHE, DR. ALIN MARIAN, DR. TITUS UDUDEC, DR. TOTORAN NICOLETA
Affiliation: “Vasile Goldiş Western University of Arad
Abstract: The research topic is the dynamics of the epidemiological indicators in tuberculosis endemy in Arad County in the past three years, in comparison to national levels, as result of the work carried out in the division of clinical Pneumoftiziology Arad.
The objective of the study was aknowledging the extent of tuberculosis endemy in Arad county and an evaluation of the treatment results for patients enrolled in 2010-2012.
The novelty lies in the fact that due to the imposition of the DOT strategy, the indicators point to a substantial fall in tuberculosis cases.
Keywords:
References: 1. ANASTASATU C. – Epidemiologia tuberculozei,în: Tratat de ftiziologie, Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 1977
2. ANASTASATU C. – Ftiziologie clinică, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti,1975
3. ANASTASATU C., BUNGEŢEANU G., MIHĂILESCU P. – Prevenirea şi combaterea tuberculozei în sistem integrat, Ed. Medicală, Bucureşti, 1981

3. BANICA DORINA şi colab. – Detecţia rapidă a rezistenţei BK (RMP şi HIN) prin metode de biologie moleculară. Pneumoftiziologia, vol.55, nr. 1s, 2006, pg. 22
4. BARBU Z. – Tuberculoza primară, postprimară, etrarespiratorie, în: Tratat de ftiziologie, Ed. Dacia, Cluj Napoca, 1977
5. BULLA A. – Revue de la morbidité et de la mortalité par tuberculose d’après les donnes éfficiellement rapportées dans les monde (1967, 1971,1977), Bull, UICET, vol.56, no.3-4, p.123, 1981
6. CHRETIEN J. – Abrégé de pneumologie, Masson et Cie, Paris, 1980
7. CIOFLEC D., NEAGOE D., LUŢĂ V. – Curs de ftiziologie, Litografia IMF, Timişoara, 1980
8. DIDILESCU C., MARICA C. – Tuberculoza în România. Breviar epidemiologic, Ed. Cartea Veche, 1993
9. DIDILESCU C. – Strategia Naţională de Control al tuberculozei 2007 - 2011 (I), Viaţa Medicală Nr. 40 / 2006 şi (II) Ibid. Nr. 41 / 2006
10. DIDILESCU C. şi colab. – Aspecte ale endemiei de tuberculoză în municipiul Bucureşti în anul 2005. Pneumoftiziologia, vol.55 nr.1, 2006, pag.4-6
11. GHEORGHE NINI ,ADRIANA SOCACI, coord.CONSTANTIN MARICA , Tuberculoza de la diagnostic la tratament , Editura Partoş Timişoara 2013
12. GHID DE RENUNŢARE LA FUMAT ŞI ASISTENŢĂ DE SPECIALITATE A FUMĂTORULUI, Ghidul Societăţii Române de Pneumologie, Ediţia a II-a revizuită şi adăugită, 2010
13. ÎNDRUMARUL DE SUPRAVEGHERE EPIDEMIOLOGICĂ A TUBERCULOZEI ŞI DE MONITORIZARE A APLICĂRII PNCT, paginile 18 – 19
14. MINISTERUL SǍNǍTǍŢII ŞI FAMILIEI: Ordin privind aprobarea „Programului naţional de control al tuberculozei”, 2001 – 2005, nr. 91, Bucureşti, 18.02.2002.
15. PETRESCU G. – Ghid de cunoaştere, profilaxie şi combatere a tuberculozei pulmonare, Ed. Medicală, 1990
16. POP MONICA – Dinamica funcţiei cortico-suprarenale în evoluţia tuberculozei pulmonare – Teză de doctorat UMF, Cluj-Napoca, 1995
17. 11STOICESCU I. P. – Ancheta Naţională de Chimiorezistenţă, al XIXlea Congres SRP, Cluj-Napoca, 4 – 6, v. 2006
18. STOICESCU I. P. – Managementul cazurilor de tuberculoză multidrog rezistentă, The Global Fund, Romania, 2005
19. STOICESCU I. P. , DIDILESCU C. – Îndrumar pentru medicii pneumologi, The Global Fund, Romania, 2004
20. TODEA DOINA – Studiu comparativ prin metode radiologice convenţionale şi imagistică în formaţiunile cavitare pulmonare – Teză de doctorat UMF, Cluj-Napoca, 1998.
21. WHO GUIDELINES FOR TB, Treatement In National TB Programes, Geneva, 2000
22. http://bibliotecarul.blogspot.com/2010/02/va-fi-tbc-ul-luat-la-intrebari-in.html
*Correspondence: